ร่วมงานกับช่างใหญ่

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-321-8731-40 หรือ 081-616-3771

พนักงานขายหน้าร้าน (PC)


รายละเอียดงาน:

-       สอบถามข้อมูลความต้องการของลูกค้า

-       แนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า

-       ทำการขายสินค้า

-       ดูแลตรวจสอบปริมาณสินค้าหน้าร้าน

-       จัดแต่งสินค้าหน้าร้าน

-       ดูแลปริมาณเอกสารแนะนำสินค้า

-       แจ้งความเคลื่อนไหวด้านการตลาด เช่นการทำกิจกรรมของคู่แข่ง


 

คุณสมบัติ:

• อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป 

• มีพาหนะเป็นของตัวเอง

 

พนักงานขาย (Sales Representative)


รายละเอียดงาน:

-        หาข้อมูลลูกค้าใหม่

-        สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่

-        จัดทำข้อมูลลูกค้า

-        ประเมินศักยภาพของลูกค้า

-        นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย

-        เสนอขายสินค้า

 

คุณสมบัติ:

• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป 

• มีพาหนะเป็นของตัวเอง